Ürojinekoloji Nedir?

Ürojinekoloji kadın pelvik organlarında sarkma, idrar kaçırma gibi durumları inceleyen alandır. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünün yan dalı olarak bilinir. Ürojinekoloji alanında tanı ve tedavi aşamalarında yararlanılan farklı branşlar da vardır. Bu branşlar arasında:

 • Kadın doğum 

 • Nöroloji

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon

 • Psikiyatri

 • Radyoloji

 • Üroloji 

Gibi alanlar bulunur. Kadınlarda meydana gelen ürolojik sağlık problemleri yaşam kalitesini ve cinsel hayatı kötü yönde etkiler. Kendi alanında incelemeye aldığı birçok hastalık türünden bahsedilebilir. Bazı hastalıklar ilaç tedavisi ile giderilebilir. Fakat bu alanda cerrahi müdahaleler de gerektiren çeşitli sorunlardan bahsedilebilir. Hastalıklara tanı konmadan önce hastanın şikayeti ve hastalık öyküsü dinlenir. Daha sonra detaylı olarak muayene yapılır. Sonrasında hem tanı konur ve buna uygun olarak da tedavi sürecine karar verilir. Tedavi sürecinde cerrahi olan ve cerrahi olmayan yöntemlerden yararlanılır. 


Ürojinekolojik Cerrahi Nedir?

Kadınların pelvik taban bozuklukları ile ilgilenen ürojinekoloji bölümünde bazı hastalıkların tedavisinde cerrahi uygulamalar öne çıkar. Bu uygulamalarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanları görev alırlar. Pelvik taban bozuklukları arasında birçok durum söz konusudur. Bu alanda farklı açılardan sağlık hizmeti verilir. Koruyucu tedbirler ve tedavi yöntemleri olmak üzere çeşitli aşamalar vardır. 

Koruyucu tedbirler kapsamında pelvis kaslarını güçlendirme amaçlı egzersizler gerçekleştirilir. Tedavi yöntemleri arasında ise birtakım cerrahi uygulamalar yapılır. Aynı zamanda cerrahi olmayan uygulamalardan da yararlanılabilir. Cerrahi uygulamalar yapılmadan önce hastanın açlık kan şekeri, idrar tetkiki, idrar kültürü gibi birtakım testler yapılır. Aynı zamanda idrar kaçırma ile ilgili testler de gerçekleştirilir. Sonrasında cerrahi operasyonlara karar verilir. 


Hangi Durumlarda Cerrahi İşlem Gerekir?

Jinekoloji cerrahi alanında birçok durumda operasyon gerekebilir. Bu operasyonlara karar veren kişi bu alanda uzmanlaşmış olan hekimlerdir. Cerrahi işlemlerin uygulandığı sorunlar arasında şunlar yer alır:

 • İdrar keselerinin sarkması

 • İdrar kaçırma

 • Doğuştan vajina olmaması

 • Organ sarkması

 • İdrar yapmada zorlanma

 • Uterus prolapsusu

 • Ağrılı ve sancılı ilişki

 • Dışkılamada zorlanma

 • Veziko- kutanöz fistüller

Gibi birçok durumda ürojinekolojik cerrahi uygulamalarından yararlanılabilir. Her operasyonda uygulama süreci ve operasyon sonrası iyileşme süresi farklılık gösterebilir.